Newsletter

Bądź na bieżąco z naszą ofertą. Subskrybuj nasz firmowy newsletter.

zapisz wypisz

Analizy środowiskowe

Świadczymy usługi w zakresie opracowania raportów oraz ekspertyz przyrodniczych:

 • Raportów oceny oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaicznych,
 • Kart informacyjnych przedsięwzięć,
 • inwentaryzacji przyrodniczych,
 • Monitoringów ornitologicznych oraz chiropterologicznych.

Raport środowiskowy dostosowujemy do obowiązującego prawa, wytycznych w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych, dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze. Dobrze opracowany raport pozwala na przewidywanie potencjalnych zagrożeń na etapie planowania inwestycji oraz wybór najdogodniejszej lokalizacji zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

W oparciu o oprogramowanie WindPRO wykonujemy analizy wpływu planowanej farmy na otaczające środowisko, w tym hałas i migotanie cienia.

Raport zawiera między innymi:

 • Analizę oddziaływania na istniejące i projektowane obszary prawnie chronione i obszary NATURA 2000
 • Obszary wodno-błotne chronione na podstawie Konwencji Ramsarskiej
 • Występowanie tras przelotów migracyjnych gatunków ptaków wymienionych w załączniku nr I dyrektywy "ptasiej" lub wskazanych w Polskiej Czerwonej Księdze według aktualnych danych naukowych
 • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów
 • Specjalistyczny raport dotyczący emisji hałasu
 • Analizę efektu migotania cienia
 • Wizualizację turbin w terenie

Przykładowy fragment raportu analizy hałasu

zwiń szczegółyrozwiń szczegóły

Nasze marki

VendorWind Service

VendorMast

Vendor Energy Production

Vendor Solar Power

Zielona Emerytura

Ekomagination

Słoneczna Rewolucja

Vendor BioGAZ

Wind Systems